Tekster
Tekster og innhold fra en religion er noe alle troende holder kjært. Tekstene er ofte utdrag fra personer eller guder som har blitt memorert av mennesker helt siden den tid. Tekstene har gått fra familie til familie, men ofte blir også tekstene forvridd. Dette er ulempen med memorerte tekster. Ofte kan gale tekster gi grunnlag for noe vondt eller meningsløst hos andre.
I buddhismen er disse tekstene blitt memorert. Mye har i tillegg blitt lest og tydet ut ifra skrift på statuer av Buddha som enten har blitt hogd ut av stein eller av andre skulpturer av Buddha. Buddhistene har mange tekster. Noen av tekstene er regler for hvordan buddhistene skal oppføre seg mot andre, mens de ber eller er i klostre. Mange av tekstene har blitt segmentert i flere undergrupper, men mye har også blitt lagt til etter hvert.
Dette er noen av de tekstene som buddhistene holder kjært.
produktbilde_Sanskrit.jpg


 • Vinaya pitaka: Disiplinære skrifter (klosterregler), og historier om hvordan disse oppsto
 • Suttavibhanga (227 allmenne klosterregler for munker, etterfulgt av reglene for nonner)
 • Khandhaka (detaljerte regler). Disse er delt i to undergrupper:
 • Mahavagga (den store del)
 • Culavagga (den lille del)
 • Parivara (senere tillegg)
 • Sutta pitaka er skrifter om Buddhas ord og gjerninger i 5 deler:
 • Dighanikaya (34 lange sutraer)
 • Majjhimanikaya (152 middels lange sutraer)
 • Samyuttanikaya (ca. 2880 kortere sutraer delt inn i 52 grupper)
 • Anguttaranikaya (ca. 2200 korte sutraer)
 • Khuddakanikaya (15 småskrifter, blant annet Dhammapada, Jâtakafortellingene (547 fortellinger om Buddhas tidligere liv), Buddhavamsa (biografiske beretninger om Gautama Buddha og de 24 buddhaer forut for ham), Brødrenes sanger (Theragatha) og Søstrenes sanger (Therigatha) )
 • Abhidhamma pitaka: Læresetninger og filosofiske skrifter.


image006.jpg